Cursuri de limba

sv-flg
CURSURI DE LIMBA SUEDEZĂ

Coridis Care Suedia organizează cursuri de limba suedeză în Târgu-Mureș într-o locație centrală.

Următoarele cursuri (2 ședințe pe săptămână) vor începe in luna OCTOMBRIE .

Nivelurile Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi

A1 – Cursantul poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale.

A2 – Poate să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care solicită un schimb de informaţii simplu şi direct referitoare la subiecte familiare şi obişnuite. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat.

B1 – Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, timp liber etc.. Poate să relateze un eveniment sau o experienţă, să descrie un ideal, să expună argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

B2 – Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.
C1 – Cursantul poate să înţeleagă o gama largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

C2 – Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

Doresc sa urmez cursul de:

Numele (obligatoriu)

Adresa (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

De unde ati aflat de noi? (obligatoriu)